Právní úprava kybernetické kriminality v ČR (2024)

ENSKPřihlásit sePřihlásit se (EduID)

> Theses zguu41

Veronika Srbová

Bakalářská práce

Právní úprava kybernetické kriminality v ČR

The legal regulation of cybercrime in Czech Republic
Anotace:

Bakalářská práce rozdělená na teoretickou apraktickou část se zabývá kybernetickou kriminalitou ajejí právní úpravou vČeské republice. Objasňuje problematiku kybernetické kriminality, historií vzniku ajejí rozšíření. Dále jsou vpráci rozebrány vybrané druhy kybernetické kriminality ajejí účastníci. Pozornost je věnována právní úpravě kybernetické kriminality včeské legislativě, zejména se zřetelem …více

Abstract:

Bachelor thesis is dividend into the toretical and practical part deals with cybercrime and its legal regulation in the Czech Republic. It explains the issue of cybercrime, its history and its spread. Furthermoreis in the thesis analyzes selected types of cybercrime and its participants. Attention is paid to the legal regulation of cybercrime in the Czech legislation, especially with regard to the …více

Klíčová slova

kriminalita kybernetická kriminalita šikana kybernetická šikana trestná činnost počítač oběť pachatel právní úprava prevence

Keywords

crime cybercrime bullying cyberbullying criminalactivity computer victim offender legislation prevention

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce:29. 11. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: JUDr. Jitka Mráčková, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690:

 • LaTeX
 • HTML
 • text
 • BibTeX
 • Wikipedie

SRBOVÁ, Veronika. \textit{Právní úprava kybernetické kriminality v ČR}. Online. Bakalářská práce. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta. 2019. Dostupné z: https://theses.cz/id/zguu41/.

SRBOVÁ, Veronika. <i>Právní úprava kybernetické kriminality v ČR</i>. Online. Bakalářská práce. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta. 2019. Dostupné z: https://theses.cz/id/zguu41/.

SRBOVÁ, Veronika. Právní úprava kybernetické kriminality v ČR. Online. Bakalářská práce. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta. 2019. Dostupné z: https://theses.cz/id/zguu41/.

@misc{Srbova2019thesis,
AUTHOR = "Srbová, Veronika",
TITLE = "Právní úprava kybernetické kriminality v ČR [online]",
YEAR = "2019 [cit. 2024-07-10]",
TYPE = "Bakalářská práce",
SCHOOL = "Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakultaPraha",
NOTE = "SUPERVISOR: JUDr. Jitka Mráčková, CSc.",
URL = "https://theses.cz/id/zguu41/",
}

@misc{Srbova2019thesis,
AUTHOR = {Srbová, Veronika},
TITLE = {Právní úprava kybernetické kriminality v ČR},
YEAR = {2019},
TYPE = {Bakalářská práce},
INSTITUTION = {Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta},
LOCATION = {Praha},
SUPERVISOR = {JUDr. Jitka Mráčková, CSc.},
URL = {https://theses.cz/id/zguu41/},
URL_DATE = {2024-07-10},
}

{{Citace kvalifikační práce| příjmení = Srbová| jméno = Veronika| instituce = Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta| titul = Právní úprava kybernetické kriminality v ČR| url = https://theses.cz/id/zguu41/| typ práce = Bakalářská práce| vedoucí = JUDr. Jitka Mráčková, CSc.| rok = 2019| počet stran =| strany =| citace = 2024-07-10| poznámka =| jazyk = }}

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce

Zveřejněno v Theses:

 • světu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze

Provozně ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

 • Kybernetická kriminalita a využití digitálních stop v kriminalistice
  Barbora Ptáčková
 • Kybernetická kriminalita a využití digitálních stop v kriminalistice
  Roman Kopecký
 • Kybernetická kriminalita a mravnostní trestné činy
  Zdeněk Fišer
 • Kybernetická kriminalita a její specifika
  Jan Hlava
 • Kybernetická kriminalita na sociálních sítích
  Marek Šnokhous
 • Kybernetická kriminalita na sociálních sítích
  Markéta Bedecsová
 • Kybernetická kriminalita
  Tereza Langeová
 • Virtuální měna a kybernetická kriminalita
  Roman Šprynar

Všechny práce

Název

Vložil

Vloženo

Práva

Theses zguu41 zguu41/2

30. 11. 2019

Složky

Soubory

thesis zaverecna_prace.pdf

Mach, J.

30. 11. 2019

 • Co je jinak přidání souboru

  Právní úprava kybernetické kriminality v ČR (2)

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

 • Co je jinak další operace se soubory

  Právní úprava kybernetické kriminality v ČR (3)

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

 • Co je jinak pohled pro experty

  Právní úprava kybernetické kriminality v ČR (4)

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

 • Co je nové vyhledávání souborů

  Právní úprava kybernetické kriminality v ČR (5)

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Právní úprava kybernetické kriminality v ČR (6)

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.

 • Co se chystá

  Právní úprava kybernetické kriminality v ČR (7)

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.

","nazev":"thesis","je_topuzel_1":1,"vlozeno_cas":"So 30. 11. 2019 07:47","vlozil_prijmeni":"Mach, Jiří","timestamp":"20191130074754","vlozil_plne_jmeno":"Ing. Jiří Mach","vlozeno":"30. 11. 2019","objekty":[{"adresa":{"v_isu":"https://theses.cz/auth/id/zguu41/zaverecna_prace.pdf","ze_sveta":"https://theses.cz/id/zguu41/zaverecna_prace.pdf"},"velikost":"2536752","mime_type_nazev":"PDF","mime_type":"application/pdf","objekt_id":"36909430","vlozil_jmeno":"Mach, J.","vnitrni_odkaz":"/id/zguu41/zaverecna_prace.pdf","jmeno":"zaverecna_prace.pdf","vlozeno_cas":"So 30. 11. 2019 07:47","poradi":"0","timestamp":"20191130074754","vlozil_plne_jmeno":"Ing. Jiří Mach","vlozeno":"30. 11. 2019","operace":[{"tar_blank":1,"ik_class":"isi-soubor-otevrit","href":"/id/zguu41/zaverecna_prace.pdf","isi_class":"isi-soubor-otevrit","akce":"Otevřít soubor.","popis":"Soubor zaverecna_prace.pdf, 2,4 MB, PDF"},{"popis":"Soubor zaverecna_prace.pdf, 2,4 MB, PDF","akce":"Stáhnout soubor.","isi_class":"isi-soubor-stahnout","ik_class":"isi-soubor-stahnout","href":"/id/zguu41/zaverecna_prace.pdf?stahnout=1;dk=7CIdm9l6","tar_blank":1}],"ikona_class":"ik_pdf","mime_type_id":"30","md5":"80de1e90ff65ba39d879b994174001b1"}],"aplikace":"T","nahlasit_zavadny_obsah":"/nzo/xsa:U2FsdGVkX1-jyq6-DF7dLvO_SxGuQ-cH5NCSfQJ7dSqVpnBWyKaUsBHknEkZjEekGVbCPn52pKRDyrj_wHc7-jZBtzYXPfPhO_Hzrgzpgk4","prava":{"r":{"r:W:":{"upresneni_odkaz":null,"upresneni":null,"preklad":"kdokoliv v Internetu"}}},"objekt_vaha_pro_razeni":"0","prava_t":{"W:":{"r":{"prideleno":1},"upresneni_odkaz":null,"upresneni":null,"preklad":"kdokoliv v Internetu"}}},"/id/zguu41/":{"vlozeno_cas":"So 30. 11. 2019 06:20","nazev":"Theses zguu41","aplikace":"T","timestamp":"20191130062030","vlozeno":"30. 11. 2019","aktualni":1,"je_topuzel":1,"slozka":{"pocet_primych_potomku":"2","operace":[{"href":"/id/zguu41/","ik_class":"ik_open_folder","rel":"dir","akce":"Obnovit.","ikona":"folder_reload","popis":"Tato složka. /id/zguu41/, 2 složky nebo soubory"}]},"prava":{"r":{"r:W:":{"upresneni_odkaz":null,"preklad":"kdokoliv v Internetu","upresneni":null}}},"zkratka":"zguu41","prava_t":{"W:":{"preklad":"kdokoliv v Internetu","upresneni":null,"upresneni_odkaz":null,"r":{"prideleno":1}}},"adresa":{"do_fmgr":"https://theses.cz/auth/id/zguu41/?info","v_isu":"https://theses.cz/auth/id/zguu41/","ze_sveta":"https://theses.cz/id/zguu41/","do_fmgr_ze_sveta":"https://theses.cz/id/zguu41/?info"},"nazev_sort":"Theses zguu41","ikona":"



Právní úprava kybernetické kriminality v ČR (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Carlyn Walter

Last Updated:

Views: 6136

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carlyn Walter

Birthday: 1996-01-03

Address: Suite 452 40815 Denyse Extensions, Sengermouth, OR 42374

Phone: +8501809515404

Job: Manufacturing Technician

Hobby: Table tennis, Archery, Vacation, Metal detecting, Yo-yoing, Crocheting, Creative writing

Introduction: My name is Carlyn Walter, I am a lively, glamorous, healthy, clean, powerful, calm, combative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.